Alexandre Kimenyi
   

IMIHIGO YA KAVUMENTI NA LETA
Cyahimwe na Yozefu BIZURU w'i Rwamagana


Umva ikobe. Umva inkomero!
Umva urwamo, ngaha barahiga :
Induru ni ndende!
Umva Kavumenti,
We na Mburamatare;
Batangiye guhiga!
Induru ni ndende!
Na we Kavumenti
Abanjije guhiga.
Ati : " We Mburamatare,
Nkurusha ibintu,
Nkakurusha n'ibindi :
Induru ni ndende!
Nkurusha izi modoka,
Iza ruva-kwaya,
Zijyana isafari :
Izo ni Kavumenti!
Induru ni ndende!
Nkurusha amagare,
Yo n'amapikipiki,
Na gare-ya-moshi
Nabyo ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha ubujyunguri
Buheka Abadamu,
Bubacubakana Kampala,
Bajya kurera abana :
Nabwo ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha ishilingi,
N'impiya z'ingeri!
Nkurusha isumuni,
Nkakurusha n'ibyasha,
N'isende na hafu,
N'ubwapaburingi;
Nabyo ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha Murefu,
Umugaga w'imali;
Yubatse Gahoro,
Ahakorera isukari :
Akayikwiza abazungu;
Na we ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha na Radiyo,
Zikwiye amakambi,
Zigatwara amagambo;
Nazo ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha n'indege,
Zigendera hejuru,
Zigataha i Bulayi,
Zigahuruza Abazungu,
Amakuba avutse :
Nazo ni Kavumenti.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Daudi,
Ategeka u Buganda;
Nkurusha na Gahaya,
Agategeka mu Nkore :
Nabo ni Kavumenti,
Induru ni ndende.
Nkurusha Rumanyika,
Utegeka i Karagwe;
Na Kinyamazinga,
Utwara mu Bugufi :
Na bo ni Kavumenti,
Induru ni ndende.
Nkurusha na Ntare,
Utegeka u Bujinja
Nkakurusha Ruhinda,
Utwara ubwo Buhaya;
Kandi na Mboneko,
Utegeka Kiziba :
Nabo ni Kavumenti,
Induru ni ndende.

II

Na Mburamatare,
Na we nguyu aje guhiga.
Ati : " We Kavumenti,
Wijajaba, witaragurika :
Nkurusha ibintu,
Bigeretseho ibindi :
Induru ni ndende.
Nkurusha Abatutsi,
Batura mu Rwanda;
Batorwamo intore,
Zigatahira Umwami :
Abo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha n'inyambo,
Zitahira Umwami,
Zigatura i Buganza :
Nazo niMburamatare :
Induru ni ndende.
Nkurusha ifaranga,
Imbere y'amarumiya;
Nkurusha amakuta,
Imbere y'amasenge :
Nayo ni Mburamatare,
Induru ni ndende.
Nkurusha n'Abasoda
Baturuka i Kongo;
Batwara izo mbunda;
Bakarwana mu mavita :
Nabo ni Mburamatare :
Induru ni ndende.
Nkurusha Gossensi,
Intebe ya SOMUKI,
Atuye i Rutongo.
Acukura ubutare,
Bucurwamo tanki,
Zikanesha Abadage :
Na we ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Sovanye,
Utegeka Mini,
Iza Rwinkwavu;
Zivamo imizinga,
Ikanesha Abadage :
Na we ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Minete,
Ituye Rugarama,
Ikaba n'i Ntsinda;
Icukura ibyuma,
Bicurwamo indege,
Zikanesha Abadage :
Na yo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Nyungwe,
Yo na Kaburantwa;
Hacukurwa zahabu,
N'iya Kilomini.
Itanisha Abazungu,
Ikabavana iyo gihera :
Na yo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha n'inturusu,
Iza hegitari;
Zabaye amashyamba,
Mu bihugu ntwara;
Zikazana imali,
Ziguzwe na Mini :
Nazo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha n'Andreya,
Andreya Kalinda,
Utegeka u Buzi.
Kandi na Ndeze,
Utwara ubwo Bwishya :
Nabo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Kabare,
Ak'i Bunyabungo;
Kandi na Mwambutsa
Umwami w'i Burundi :
Nabo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Mutara,
Umwami w'u Rwanda;
Akaruta Abami,
Batanu mu bawe :
Na we ni Mburamatare,
Induru ni ndende.

Alexis KAGAME. 1949. IYO WILIWE NTA RUNGU. Kabgayi, Rwanda. pp.175-181